woensdag 15 november 2017

De Holocaust was een Hellige Inquisitie

Dat er circa 6 miljoen Joden vermoord zijn in de vernietigingskampen van de Nazi's, dat is genoegzaam bekend. Maar van het aantal zigeuners, vrijmetselaars, homofielen, communisten en andere ongewensten, zijn er geen getallen. Maar een ding is opvallend, de historici verzwijgen dat er behalve de genoemde groepen, ook bijbel onderzoekers vergast werden. Dit blijkt uit deze kaart die gebruikt werd in de kampen om de verschillende gedetineerden uit elkaar te houden.

Kennzeichen für Schützhaftlinge in den Konzentrationslager
Form und Farbe der kennzeichen
Politisch - Berufsverbrecher - Emigrant - Bibelforcher - Homosexuell - AsozialBibelforscher vertaald zich naar Nederlands als Bijbelonderzoeker.
Dat de Nazi's bijbelonderzoekers vergastten, dat zal de lezer misschien volledig nieuw zijn, maar ik heb ook andere bronnen gevonden. De Nazi's zouden actief op predikanten hebben gejaagd. Net zoals dat gebeurde in Rusland onder Stalin. Wat zich in realiteit achter het propaganda theater allemaal af speelt, dat heeft meestal niets te maken met het algemene bijgeloof door de volgelingen van de antichrist. In Rusland zag men verdwenen priesters vervangen door KGB agenten, de predikanten in west Europa werden zo ook vervangen door agenten van de vijand. Dat gelukte, omdat bijna iedereen de leugens gelooft, velen geloven zelfs dat Hitler zelfmoord pleegde. Maar ook in dat geval zien we, dat de Geallieerden die ons bevrijdt zouden hebben, meehielpen met een dekmantel voor de vlucht van Adolf Hitler uit Berlijn.
Generaal Patton mogelijk niet, want die werd vermoord in Duitsland op 21 december 1945. Maar ook die moord werd als ongeval verklaard, al kwam er in 2008 een boek uit die de moord op General Patton beschreef.

Er zijn enige bekende Bijbelonderzoekers vermoord in de geschiedenis.
William Tyndale (1494-1536) is daar van de bekendste. Zijn laatste woorden waren: "Heer, open de ogen van de Koning!" En zo werd enige jaren later de King James Bijbel een feit. Wat zouden de bijbelonderzoekers en predikanten geroepen hebben in de Duitse concentratiekampen? Lieden u gelooft de antichrist!? U kijkt door Alva's bril? Het kan van alles geweest zijn, maar buiten de kampen was het geheim gehouden dat bijbelonderzoekers werden opgepakt voor de concentratiekampen, daar mee konden ze hun gang gaan. De moord op Willem Tyndale was uitgevoerd dankzij onderzoek door de roomse inquisiteur en landverrader Saint Sir Thomas More. More is hellig verklaard door de roomse antichrist in 1935, is nu beschermhellige van politici en rechters.

Pas sinds 1965 is het katholieken toegestaan een bijbel in de landstaal in huis te hebben.
Dat was besloten bij Vaticanum twee, een synode die plaats vond van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965. Voor dien tijd, kon een katholiek excommunicatie verwachten, als er een leesbare bijbel in de landstaal in huis werd gevonden. En excommunicatie kon uitlopen op de dood.

Niemand die de bijbel bestudeerd, zal nog lang katholiek blijven.
De leer van het katholicisme is een geheel andere van die van Jezus de Joden, de Joden, de Hebreeën, maar is de leer van Baäl. Er zijn al verschillende voorbeelden in andere logs voorbij gekomen, maar iemand zonder Bijbelkennis uitleggen wat er in de bijbel staat, is als een blinde uitleggen hoe een boom eruit ziet. De inhoud van de Bijbel is zo'n enorme bedreiging voor de katholieke kerk, dat gedurende de jonge jaren van Willem de Zwijger, hij te weten kwam van de Europese Adel, dat ALLE mensen met enige bijbelkennis in Europa gedood moesten worden. Willem van Oranje, die oorspronkelijk uit een "luthers" gezin kwam, wilde daar niet aan mee doen, maar in plaats van protesteren tegen de te ondernemen genocide op bijbelonderzoekers, sloot hij zich aan bij de bijbelonderzoekers en kwam in Holland wonen tussen de mensen die de roomse kerk wilde uitmoorden. Ook dat verteld men in het Nederlands onderwijs op een oneerlijke manier, want de bijnaam "De Zwijger" had niets met Spanje te maken. Hij zweeg over zijn intenties jegens de katholieke adel, waardoor hij kon infiltreren in het hol van de leeuw.

zondag 12 november 2017

De macht van onze Prinsen van Oranje

Nederland was even het machtigste land op de planeet gedurende de Gouden Eeuw.
Dat is een historisch gegeven.

In die 17de eeuw, waren er vier oorlogen tussen Nederland en Engeland. De macht ging over van Nederland naar Engeland toen stadhouder Willem III, destijds de Prins van Oranje, koning werd van Engeland. Van 1689 tot zijn dood in 1702. De goegemeente zal gelooft hebben, dat we Engeland eindelijk verslagen hadden, maar de Prins van Oranje verplaatste de algemene bank van Amsterdam naar Londen. Vond koning zijn mogelijk belangrijker dan stadhouder, Engeland belangrijker dan Nederland, waardoor we nu de City of Londen op de planeet hebben, die samen met de stadstaten Vaticaan en Washington DC de banken en geldstromen beheren? Vleierij werkt beter dan een Spaanse Armada. Zoals vaak, kunnen we de Prins van Oranje weer verdenken van collaboratie met de RK kerk, maar de kans is even groot dat het gewoon onwetendheid was. Onwetendheid is het machtigste wapen van de roomse antichrist.


City of London ontstond,
doordat stadhouder Willem 3 ons bankwezen verplaatste van Amsterdam naar Londen.

Nederland was veel protestanter dan Engeland, wat te zien is aan de Bijbelvertalingen. De King James van 1611 bevat het katholieke woord "church", want de Britse theologie verondersteld, sinds Koning Henry VIII, dat de koning van Engeland de leider is van de kerk. In de Staten Vertaling van 1637 komt het woord "kerk" niet voor, zoals het woord "kerk,church" ook terecht niet voor kwam in eerdere Engelse Bijbelvertalingen (William Tyndale, Geneva). De kerkgebouwen in Nederland werden gedurende de Gouden Eeuw gebruikt als parkeerplaatsen voor paarden, wapenopslag, want de Bijbel leert dat de GEMEENTEN de brieven van Paulus toegestuurd kregen, niet kerken, synagoges of tempels. Er was een eenheid tussen Bijbelse realiteit en staat. En we zien, na de complete sabotage door propaganda rond de Franse Revolutie, hier dan de Patriotten factie, aan de macht door de volledige vijandelijke overname van de vakbonden zoals de vrijmetselarij, dat men een scheiding in stelt tussen kerk en staat. Logisch, dat deden de Geuzen ook. Alleen, er was wel een eenheid tussen de bijbel en de staat, want de bijbel is een verzameling historische verhandelingen, geschiedenis en staatskunde. Deze opvatting is niet te vergelijken met de opvattingen gepredikt door de Gereformeerde gemeenten en Hervormde kerken in Nederland. Ja werkelijk de Hervormden gebruiken zelfs de paapse term "kerk", het gemeentehuis blijkt een andere gebouw te zijn dan de plaats ter belijdenis. Maar het is natuurlijk wel zo, dat als men de naastenliefde wil beoefenen, een van de belangrijkste leerstellingen van Jezus de Jood, dat men dan eerder bij het gemeentehuis moet aankloppen. Deze staatsreligie rond de Gouden eeuw was bewust opgezet door lieden met bijbelkennis als theologische bagage. Elke machtige staat heeft een eigen staatsreligie of staatspropaganda. In Nederland was de staatsreligie geen propaganda, want die was verslagen, al kan het voor papisten het wel zo aangevoeld hebben, want de landelijke levensbeschouwing was gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerde realiteit. Dat inzicht en die bagage dankten we allereerst aan Erasmus van Rotterdam.

Gecompliceerde intellectuele feiten. Dat de sjabbat werd onderhouden gedurende de Gouden Eeuw is logisch, zondag is de eerste werkdag. Want dat is wat de bijbel leert. Zowel de 10 geboden, als de profeten leren de sjabbat. Het woord zondag staat niet eens in de bijbel, zelfs niet in het nieuwe testament inderdaad. En hoe katholiek Engeland was, verschillende katholieke koningen kwamen aan de macht in Engeland gedurende onze Gouden Eeuw, zoals de koningen Karel I (1625-1649) en II (1660-1685). Daartussen Oliver Cromwell (1649-1658), wiens beleid meer geleek op ons staatsbestel. In Nederland zou zo iets onvoorstelbaar zijn, katholieke adel, want het was katholieken destijds natuurlijk niet eens niet toegestaan bij de overheid te werken. Maar Stadhouder Willem II was getrouwd met Maria Henriëtte Stuart, de dochter van de katholieke Koning Karel I van Engeland, wiens vader onthoofd was door Oliver Cromwell. Historici verhalen, dat Willem II zich verzette tegen het gedogen van papisme in de generaliteitslanden. Als dat de waarheid is, dan was Willem II een betrouwbaar man. Een geschiedenis die zich bijna herhaald onder Koning Willem III (1849-1890), die de Aprilbeweging steunde in logisch verzet tegen het installeren van Bisschoppelijke zetels in de Nederlanden in 1853. Het is de Staten Generaal die telkens zo corrupt is wat cyanide bij de wijn te doen. Niet alle Prinsen van Oranje verdedigden de staatsreligie, koning Willem I tekende zelfs een rijksconcordaat met de hellige inquisitie in 1827! Dat was drie jaren voordat de Belgische opstand plaats vond, wat uitmondde op een verdeling van het land van Koning Willem I, waardoor dat rijksconcordaat ongedaan gemaakt kon worden. God beschermde zo zowel de Hollander als de Belg. De Hellige congregatie van de inquisitie namelijk, had na het terug toelaten van de Jezuïeten binnen de RK kerk in 1814, de naam veranderd naar de Congregatie van de voortplanting des geloofs. Dat was de organisatie waar Koning Willem I een contract mee tekende. Zeker was dat hoogverraad, maar het is natuurlijk de vraag of Koning Willem I wel wist dat het de inquisitie was, waar hij dat concordaat mee tekende.


Koning Willem Alexander krijgt de leidersstaf aangereikt door Jezuïeten Generaal Artura Sosa


Waar mee is de EU-filie en xenofilie van de huidige Prins van Oranje, die zich wederom de term koning toe-eigende, te verklaren? Dit jaar kreeg Willem Alexander de leidersstaf toegereikt van de Jezuïeten Generaal! Een goede grap, want Nederland verliest haar soevereiniteit, de macht van de Prins van Oranje is tanende, een calvinistisch staatsbestel zal niet meer worden gedoogd in de EU. En terecht tanende, ziet verwijderen van België van het Koninkrijk der Nederlanden, nadat blijkt dat de Prins van Oranje een, bewust of onbewust want dat is niet bekend, agent is voor het Vaticaan. Anderszins is het zo, dat de dominees niet prediken wat ik hier allemaal vertel in dit artikel, vooral Hervormde dominees niet, neen, ze houden papenmissen op zondagochtend. De dominees zijn daar mee op het foute pad. De staten generaal, welke Bisschopszetels liet installeren in 1853, bevat geen enkele politicus die zich in zal zetten voor installeren van een Sjabbat, of het onderhouden van de Plakkaten uit de Gouden Eeuw. Journalisten bevragen politici op fictieve begrippen als links van rechts, in plaats van nodige vragen over hun loyaliteit aan Rome voor Nederland door de Katholieken, loyaliteit aan Mekka voor Nederland door moslims. In de VS werd John F Kennedy daar wel op bevraagd, voordat hij President werd. Welzeker, na de invasies van Napoleon en Hitler, is de VS protestanter dan Nederland.

vrijdag 10 november 2017

Pater Jezuiet Paolo Dall'Oglio, de vader van ISIS

een transcriptie van de video met dezelfde titel, vertaald naar Nederlands.

Papist Paolo Dall'Oglio is een Italiaanse jezuïet priester die leefde in Syrië. Hij werd de Priester van de Revolutie genoemd, die de Syrische overheid met enthousiasme veroordeelde, om de VN en het Westen op te roepen tot militaire interventie in steun aan de islamistische rebellen.

Dall'Oglio was verbannen uit het land in juni 2012, na decennia monastiek leven in Syrië, voor steun aan islamitische rebellen tegen de Syrische overheid.

Zes maanden nadat de Syrische overheid hem verbannen had in juni 2012, werd Paolo Dall'Oglio beloond met de Italiaanse vredesprijs van Lombardije.Dall'Oglio stopte daar mee niet zijn jezuïeten intrige. Regelmatig reisde hij stiekem terug Syrië in, om de rebellen te helpen die ISIS samenstelden in april 2013. Met Dall"Oglio's internationale hulp van Qatar, Saoedi Arabië, Turkije, het VK, en de VS gecombineerd.

Drie maanden nadat ISIS was gevormd, vertelde de door Jezuieten aangestuurde media ons, dat papist Dall'Oglio was ontvoerd en geëxecuteerd op 29 juli 2013 door zijn eigen baby ISIS in Syrië, 19 dagen na een interview met Syria Deeply.

Hier volgen enige delen van het interview met SyriaDeeply.org op 10 july 2013:

SD (Syria Deeply)
U had een ontmoeting met gemilitariseerde extremisten die zich verzetten tegen de staatsvorm van Assad.
PD (Paolo Dall'Oglio)
Ja, [het Syrische staats nieuws agentschap] beschuldigde me er van ingebed te zijn met islamistische extremisten en betaald te wezen door Al Qaeda.


SD
Uw missie steeg ver boven een islamitisch-christelijk wederzijds begrip.
PD
Ik ben volledig bezig met islamitisch-christelijke harmonie te bouwen, maar vandaag ben ik ook bezig met islamitisch-islamitische harmonie bouwen. We willen dat de komende Ramadan benutten als een tijd van gebed en actie voor verzoening tussen Soennieten en Sjiieten.


SD
Zijn de soort van zaken door u ondernomen typisch voor een Jezuïet?
PD
De Jezuïeten zijn een orde van priesters toegewijd aan de dienst aan het evangelie en zielen, niet op een kunstmatige manier--
we zijn zeer betrokken en schikkend in de samenleving, bij strijden voor gerechtigheid, voor [gemeenschap] ontwikkeling en menselijke ontwikkeling, voor interreligieuze dialoog en bouwen van harmonie. Dat is mijn toewijding geweest... en hier in ben ik.


SD
U was verbannen kort na het bloedbad van Houla, was dat een keerpunt in het conflict voor u?
PD
Ja, in die zin dat op dat moment dat mijn roep naar de internationale gemeenschap om op een geweldloze manier de vrijheid van de Syrische bevolking veilig te stellen eindigde in een mislukking, omdat de internationale gemeenschap niets kon doen. De overheid koos voor meer en meer geweld en onderdrukking, tot het uit liep op een bloedbad.


SD
Op dat moment besloot u dat een gewelddadige reactie op deze onderdrukking was gerechtvaardigd?
PD
Dat moment kwam, toen ik zei dat mensen het recht hebben zich te verdedigen. De soldaten die het leger verlaten hadden, opdat ze niet op hun eigen volk hoefden te schieten, zij hadden het recht en de plicht de mensen te verdedigen. En als een democratische burgergemeenschap pleit niet vernietigd te worden door gewelddadige onderdrukking en marteling, dan zou de internationale gemeenschap moeten helpen.


Dan, zoals gewoonlijk, jezuïeten beheersen de media, zetten de schuld enkel op Israël en de VS, voor alle ISIS bloedvergieten.


Webster Woordenboek
Jezuïet
 1. een lid van de rooms katholieke Sociëteit van Jezus opgezet door papist Ignatius van Loyola in 1534 en gewijd aan missionair en educatief werk
 2. iemand overgegeven aan bekonkelen of dubbelzinnigheid

donderdag 9 november 2017

De gesel der tolerantie

Overal, in binnen- en buitenland, horen we: Nederland is tolerant.
Dat is niet altijd zo geweest! Nederland is pas tolerant sinds we een monarchie zijn. Ofwel, sinds onze republiek was vernietigd door de Patriotten en hun Franse medegelovigen. Als er iets gelovigen zijn, dan zijn het wel de atheïsten! Maar goed, onze republiek was bizonder intolerant: Katholicisme werd niet gedoogd. Gelukkig is er nog wat van die intolerantie overgebleven, de onbekeerbare papisten hier in het zuiden dorsten nog steeds niet openlijk hun propaganda optochten te houden voor Maria. Dat is nog steeds illegaal. Openlijke propaganda was strikt verboden in de republiek, maar door het fanatisme en de infiltratie en sabotages van hun Jezuïeten, werden er op een bepaald moment schuilkerken getolereerd. Water bij de wijn, of wat toepasselijker, cyanide bij de wijn. Schuilkerken waren er hier in Den Bosch, in Amsterdam, waarschijnlijk in meer plekken die bekend staan om de vele illegale Godslasteraars, Baäls papen.

Jawel, het bedrijven van Katholicisme is de ene na de andere Godslastering. De tien geboden zeggen geen afbeeldingen te maken ter aanbidding, het Katholicisme doet niet anders. Maria is volstrekt irrelevant in het Nieuwe testament, iedereen heeft een moeder, maar Baäls papen vinden haar belangrijker dan Jezus, zelfs belangrijker dan God. "Maria is de moeder van God", zeggen ze. Kan dat? Kan G-d een moeder hebben? Werkelijk? Ook een vader dan misschien, wie anders moet incestueus de moeder van G-d bevruchten? Jaja, de bron voor die onzin is bekend: Maria zou bevrucht zijn geweest door G-d, daar was dan een Jood uit geboren. Jezus. Maar dat mag je niet zeggen van de Katholieken, dat Maria een Jodin was! En ook dat andere stukje realiteit wat ik zo vaak herhaal, dat vinden Baäls papen onpasselijk, ketters, beledigend en wat al niet meer. De realiteit beledigend? Zo'n simpele leugen noemen de mensen "een religie". In pogingen tot bekering van atheïsten, poog ik dan uit te leggen dat Katholicisme propaganda is, geen religie. Wat ook waar is .... voor een atheïst. Maar voor iemand die geen atheïst is, is het romanisme de vervolger van christenen, joden, boeddhisten en elke werkelijke religie die er bestaat. Inderdaad, ook Islam is roomse propaganda, want de Koran erkend geen enkele profeet. Mohammed was getrouwd met Aisha toen ze 6 jaar oud was, ontmaagdde haar toen ze 9 jaar oud was, moet dat een profeet zijn? Veelwijverij en 72 maagden bij "martelaarschap". Seks, seks, seks. Vrouwen moeten een hoofddoek op, anders worden ze verkracht. Ongetemde lusten door Arabieren, hoewel elke RELIGIE leert verlangens te disciplineren. Mohammed is de Sigmund Freud van het papisme. Rooms papisme inderdaad, want iedereen weet, behalve moslims, dat Islam is opgezet met behulp van Rome, middels hun spion Kadija. Herkenbare kopvod voor de non door de eeuwen een.

Tolereren van het gekwijl van Baäls papen door het hele land. Op TV, de helft van de omroepen is officieel Katholiek, de rest zwaar geïnfiltreerd. Jezuïeten bouwden zelfs de eerste TV's en bioscopen met hun toverlantaarns. Jezuïeten en drama, eeuwenlange ervaring. Cyanide bij de wijn. Maar al te vaak nog letterlijk ook. Openlijke propaganda is illegaal in dit land, als men dergelijke plakkaten wil gehoorzamen is er een maand lang geen TV, behalve in de gevangenis. Kranten moeten dan personeel werven om de lege plekken in redacties weer bezet te krijgen. Een week geen journaals meer op de radio, alle reclame vervangen door slechts eerlijke product informatie ter advertentie. De consequenties van het naleven van de wet is een enorme cultuuromslag. Het tolereren van propaganda eindigen dan? Er had nooit een schuilkerk gedoogd moeten worden! En wat hebben we nu? Romanist Timmerfrans voor de Katholieke samenzwering die de EU is. Dries van Agt dagelijks bezig met poging tot genocide op Joden in het Midden Oosten. Maar Katholieken in de overheid is toch verboden? Neen, Nederland is voortaan tolerant. Moeten we wachten op Baäls gekweel van Minaretten om eindelijk de wet te gaan handhaven!?


De belangrijkste overtreding van onze Republiek

Hiermee weten Baäls papen zeker dat ze niet eens een schuilkerk meer in hoeven.
Openbare regelrechte inquisitie op ons land, Alva's knuppel.


Mensen horen geen wetten te maken. De 10 geboden waren door de HEERE zelve gegeven, Jezus had geen enkele wet gemaakt noch voorgesteld. Nergens in de Bijbel, hoewel veel verhalen daar uiterst politiek zijn, zien we iemand wetten verordenen. Wetten worden gemaakt door de heidense Romeinen, wat we zien in het nieuwe testament. Daarmee werd dan een onschuldige man doodgemarteld. Aldus het Evangelie. Koning zijn was illegaal in het Romeinse rijk, wat logisch is voor lage machtswellustigen, dus werd ie gekruisigd. Maar Koning David maakte geen wetten, ook Salomon maakte geen wetten. En zo ook de republiek, er werden plakkaten uitgevaardigd als richtsnoer voor beleid. Maar Nederland heeft nu een grondwet en een parlement vol beroepssofisten. In de VS, voordat het de VS was, was het in veel staten verboden voor meesters in de rechten, advocaten, om in het bestuur te werken. Maar nu worden advocaten in het bestuur getolereerd, ook daar. Tolerantie van afwijken van het uitgezette beleid door het bestuur. Elk jaar meer administratie voor alle wetjes die de advocaten in het parlement verzonnen hebben. En een grondwet die begint met een artikel voor het tolereren van papisme in al haar uitwassen.

Vleierij werkt beter dan een Spaanse Armada.

Israel een Apartheidstaat?

Ik ben in zwaar conflict met veel Joden nu.
Want ik protesteer tegen hun afstand nemen van Apartheid in Israël.


Het verschil is alleen, dat ik beweer dat Apartheid een goede zaak is, want G-d heeft de rassen geschapen. Ik ben verder best gek op buitenlanders en kleurlingen, maar toen een Marokkaan mij zijn dochter ten huwelijk aanbood weigerde ik, omdat ik vindt dat rassenmixen een strijd tegen G-d is. G-d Schiep de rassen, daar heeft DE HEERE zijn redenen voor. Wat die redenen zijn, dat zijn er verschillende, maar een er van is dat de mensheid zich niet verenigt tegen G-d, zoals ze deed bij de toren van Babel [Genesis 11:1-8].

Dat Israel een Apartheidsstaat is, dat is natuurlijk een goede zaak. Ik ben trots op DE HEERE, dat hij met zijn uitverkoren volk laat zien hoe het moet. Met Apartheid dus. Apartheid is echt een Nederlands product ook, het Nederlandstalige woord wordt over de hele wereld gebruikt, ook door Engelstaligen. Ook weer iets om blij mee te zijn. Joepie, wat zijn de Geuzen toch heilig!

Wat geschiedenis van Apartheid:
Toevallig ontdekte ik, dat Apartheid behalve een Nederlands woord is, wat ook in het Engels gebruikt wordt, het komt ook echt van Nederlanders! De Apartheid in Zuid Afrika was namelijk ingesteld door Hendrik Verwoerd. Die kwam uit Groningen, was geen inheemse Afrikaan. En Zuid Afrika was niet het enige land met politieke Apartheid, het verdrag dat de Nederlanders tekenden met de inheemse Amerikanen voor Nieuw Amsterdam was ook een Apartheidsverdrag. Als de VS zich aan dat verdrag gehouden zou hebben, dan waren de inheemse Amerikanen nooit uitgemoord geweest, maar hadden we een veilige Apartheid in de VS gehad.


De Apartheidsvlag gevierd in de VS

Dit nodigt enige uitleg, want in huidig Nederland is er niets bekend van "The Two Row Wampum Treaty", een Engelstalige term voor Apartheidsverdrag.
Als je meer wil weten over het Apartheidsverdrag bij de koop van Manhattan van de Mik Mak, kan je met die Engelstalige term daar de documentatie over vinden.

Nou, de Joden in Nederland zullen nog steeds vol angst zitten over de realiteit.
Spijtig. Ik verloor ooit al mijn angst, omdat ik serieus wilde proberen G-d te vrezen. Misschien dat die tip helpt. Maar het is natuurlijk wel zo, dat als G-d Israël dwingt tot Apartheid, dat dit Zijn wens is. En hoe mooi wordt alles dan, dat we zien dat we Blanken, Molukkers, Antillianen, Marokkanen, Turken, Chinezen en vele rassen meer hebben in Nederland, allemaal met hun eigen talenten en eigenschappen.

zaterdag 4 november 2017

Desiderius Erasmus van Rotterdam, wat u wordt verzwegen.

Buitenlandse bronnen, Belgen Britten Amerikanen. Let op.

Erasmus Universiteit in Rotterdam?
Veel verhalen over Erasmus, weinig feiten. Wat heeft Erasmus gedaan, waardoor hij de belangrijkste intellectueel werd van Europa? Een ontdekking, die de samenleving veranderde, die waar onze beschaving op is gebaseerd. Zonder Erasmus, waren we nu analfabeet, was er geen enkel recht, waren we nog steeds in de Middeleeuwen. Zo belangrijk is de informatie die hier doorgaans verzwegen wordt, terwijl de contrareformatie Nederland geïndoctrineerd.

Wat is indoctrinatie? Dat u kan lezen en schrijven dankzij de democratie, en dat een politicus nooit liegt zijn voorbeelden van indoctrinatie. Dat laatste maakt vaak niets uit, want als iedereen onwaarheden gelooft, dan is een politicus die de waarheid verteld of liegt geen verschil. De geheimhouding door politici is vaak belangrijker dan wat ze beweren, waar of niet. Bovendien, als iemands geloof is gebaseerd op onwaarheden, dan kan een leugen zelfs meer informatie bevatten dan de eenvoudige waarheid.
Het is lastig eenvoudige dingen te vertellen aan een persoon die geïndoctrineerd is. Ter illustratie, er kan nooit meer dan een ding waar zijn. Iets is waar of niet waar, er is geen tussenweg. Als men een fout getal als uitkomst voor een som neemt, dan worden de uitslagen waardeloos. Toch zijn er mensen die beweren wat er verschillende waarheden zijn. Onmogelijk, al kan een definitie voor een bepaald feit veranderen. De waarheid is altijd absoluut, hoe verschillend het pad er heen ook moge zijn.


De vertaling door Erasmus met de originele Griekse tekst langs de vertaling in Latijn
zo zagen alle intellectuelen in Europa dat de RK kerk de Bijbel vervalst had


Dus als therapeut aan de gang om de gekte van Nederlanders wat te verminderen. Nederlanders geloven in democratie. Begrijpen doen de Nederlanders meestal democratie niet. Het geloof van die Nederlanders is zo een dogmatisch geloof, zo zijn ze geïndoctrineerd op school. Niet gedoceerd. Begrijpen van democratie, moeten die lieden aan het twijfelen worden gebracht aan zijn vaststaande dogma's. Waarheid overstijgt dogma's in relevantie, want dogma's zijn afspraken over de waarheid, er is geen rede aan te nemen dat de waarheid daarin ook aanwezig is. Dogma's kunnen een concessie zijn, maar ook een regelrechte onwaarheid. De waarheid is zuiver, zeker niet altijd prettig om te horen, een goed instrument voor humor, tamelijk gevaarlijk. Dogma's worden pas gevaarlijk, als men ze in twijfel trekt.

Wanneer men iemand een feit verteld over democratie, gaat die dat feit snel naast zich neerleggen, gaat u het een mening noemen.
Meningen zijn prima, want niet alles is bekend. Maar de waarheid kent geen mening, ze staat als feit in de realiteit. Politiek gaat over feiten, meningen gaan over onwetendheid. Beslissingen nemen op basis van onwetendheid, dat is onverstandig. Men wordt men er soms wel toe gewongen. Gokken, willekeur, onvoorspelbare uitkomst. Dat is het resultaat van stemmen over meningen. Stemmen over meningen laat weinig los over de feiten, het verteld slechts wat de meerderheid gelooft. Democratie gaat over geloof. Feiten blijven ook bestaan zonder geloof. Een auto kan je omver rijden, en als je dat niet gelooft ben je in levensgevaar.

Dit ter inleiding, want er wordt hier geen mening over Desiderius Erasmus geventileerd.
Tracht dit te onhouden.

Of Erusmus in hemel of hel is, onbekend. Niet bekend of hij een goed of slecht mens was. Erasmus was gestorven als Rooms Katholiek, volgens sommige theologen is hij dan in de hel. Katholieke theologen daarentegen menen weer, dat Desiderius Erasmus in de hemel is, omdat hij Katholiek bleef tot aan zijn dood.

Vergeet het FEIT, F-E-I-T, dat Desiderius Erasmus officieel is gestorven als Rooms Katholiek. Het is volstrekt irrelevant. Als hij uitgetreden was als papist, dan was hij vermoord door de inquisitie. Als de inquistie hem vermoord zou hebben, had hij zijn werk niet kunnen afmaken. Begrijp dat Erasmus al dood was, toen hij een paapse begrafenis kreeg. Hij was dus niet verantwoordelijk was voor de uitspraken van enige pastoor, kapelaan of bisschop der roomse doctrines. Doctrines waar het woord "in-doctrinatie" vanaf stamt. Bij het leggen van dat dode lijk onder de grond in een kist.
...
Misverstanden?
"Desiderius Erasmus was een priester in de Rooms Katholieke kerk."
Dat is een feit. Geen mening dus. Priester in de rooms katholieke kerk was zijn werk, zoals een metselaar inkomen verdient met stenen metselen, een vuilnisman met vuil ophalen enzomeer. Een beroep.
"Desiderius Erasmus was een priester in de Rooms Katholieke kerk."
En dit is verder volstrekt irrelevant, maar ook iets waar hij zelf niet bepaald trots op was, noch zijn studenten. Na en dankzij Erasmus werd het kennis monopolie door de Rooms Katholieke Kerk doorbroken, dus kregen we veel belangrijke intellectuelen die geen priester waren. Isaac Newton, Ingenieur Leeghwater, Hugo de Groot, enzomeer. Tot aan Erasmus, waren het enkel celibatairen en sommige adel die het lezen en schrijven machtig waren


"Er wordt hier geen mening gespuid over Desiderius Erasmus"
Okee.
Is alle in-doctrinatie nu overwonnen? Doctrine is een term, die ten grondslag ligt aan het manipuleren van bevolkingen. Na de Reformatie, kwamen er doctrines die niet uit Roomse bron kwamen. Democratie en politie, ook de meeste doctrines op onze/hun universiteiten, ze komen uit het romanisme.

Maar dit terzijde. In het laatste hoofdstuk van dit boekje, zijn enkele pagina's aan Erasmus gewijd. Was Erasmus een Protestantse theoloog? Maarten Luther moest zijn Bijbel op het werk van Erasmus baseren. Maarten Luther moest zelfs zijn vertaling stoppen. Opnieuw beginnen met vertalen van de Bijbel, omdat Erasmus de werkelijke Bijbel aan het licht had gebracht. Willem Tyndale had zijn Bijbelvertaling ook op het werk van Erasmus had gebaseerd. Was Erasmus zo belangrijk? Waarom zijn de Jezuïeten zo veel met Erasmus bezig, als dat niet een een Katholieke theoloog is? Dat is dus vanwege de Contrareformatie.

Vanwege de Contrareformatie?
Erasmus heeft slechts één ding gedaan, dat is het vertalen van de Bijbel naar de landstaal. Verder niets. Alles wat u vindt aan andere verhalen zijn halve onwaarheden. Ja, Erasmus heeft de Oud Griekse taal ontcijfert, een woordenboek er voor gemaakt, maar dat woorden boek was niet meer dan een Bijbel. Met Griekse naast Latijnse tekst, zodat iedereen in Europa de betekenis van Griekse woorden kon opzoeken.

De Bijbel die Erasmus vertaalde was het Nieuwe Testament.
Deze was geschreven in Grieks, kwam uit Byzantium. Byzantium was het Patriarchaat van de nu dan Russisch Orthodoxe Kerk, want de mensen daar moesten vluchten voor Islam, die iedereen uitmoordde daar in 1453. Zo kwam de textus receptus naar West Europa. Daarnaast waren er versies van de Bijbel in omloop bewaard door mensen die in staat bleken de Rooms Katholieke inquisitie te overleven, zoals de Waldenzen. Maar Waldenzen waren ketters, aldus de Katholieken. Ook andere eerdere Bijbel vertalers werden gecensureerd, zoals Wycliffe. De vertaling van Wycliffe werd tot ketterij verklaard door de Katholieken, alle boeken werden verbrand. Byzantium echter werd gezien als Rooms, maar behalve die vrijbrief, toonde Erasmus aan met zijn vertaling, dat de Rooms Katholieke Kerk de Bijbel opzettelijk had vervalst. Zoals ze dat ook nu doen. Westcott and Hort hebben de textus receptus vervangen door de Nestle-Aland, op basis van Vaticanus en Sinaiticus. De paap kennende, zal "Vaticanus" afwijken van de textus receptus. Om een lang verhaal kort te maken, Jehova's Getuigen en vele protestantse gemeenten en kerken gebruiken heden deze rooms grondtekst van de Bijbel voor hun vertalingen. Als meest betrouwbaar wordt nog steeds gezien de Statenvertaling uit 1637. Deze wordt momenteel gedrukt in Leerdam, de GBS vertaling. Het was voor Katholieken altijd strikt verboden de Bijbel te lezen tot aan 1965, einde van het Vaticanum II concilie, waar een succesvolle vervanging van alle Bijbels door vervalsingen al het vertrouwen had van die lui in het Vaticaan.

Als wij kunnen lezen en schrijven dankzij Erasmus, maar iedereen zegt dat dit is vanwege democratie, dan leven we in een immorele tijd van onwaarheden. Slechtst een van de twee genoemde oorzaken kan waar zijn. Als de Bijbels vervalst worden door de Rooms Katholieke Kerk, maar de Rooms Katholieke Kerk kan in Nederland Minister Presidenten plaatsen als Dries van Agt, Ruud Lubbers, velen meer, zelfs na het beleid van de katholieke gek Adolf Hitler. Papisten die, vanuit een dergelijke post, beslissingen nemen over onderwijs omtrent de Bijbel in de landstaal en de waarheid over Desiderius Erasmus.

Samengevat, er is nu uitgelegd wie Desiderius Erasmus is, opdat u begrijpt waar onze beschaving op is gebaseerd. Maar dus niet op die verhalen van woordenboeken, etiquette regels enzomeer, neen, slechts vanwege het vertalen van de Bijbel. Zowel onze taal als onze politiek. Katholieken behoren niet door ons opgeleid, niet gratis tenminste, maar vooral, Katholieken behoren niet in de politiek. Papisten haten de Bijbel en alles wat er in te vinden is, maar vooral en terzijde, hun loyaliteit is naar de RK kerk allereerst, daarna pas aan hun land. Dat weten ze vaak niet, want het is de indoctrinatie die dit veroorzaakt. De Katholiek die niets onderneemt om die indoctrinatie aan te pakken, deze weet niet dat het vagevuur niet bestaat, maar de hel mogelijk wel. Helaas, het is zo. Als u wekelijks kruisjes gaat ophangen overal, de naam van God ijdel gebruikt, maar de Bijbel wenst te vernietigen, ook al weet u niet wat u doet, dan zal u als zodanig geoordeeld gaan worden. Katholieke landen zijn de armste in Europa, want de mensen daar zijn onwetend over de waarheid.


Enige bronnen in Nederland aub pas bekijken nadat u begrijpt dat deze door doorgaans de Contrareformatie zijn geplaatst.

Dit blog nu gecensureerd op Google

Dit blog heden onvindbaar gemaakt op Google.
Ook in startpage, ixquick, is dit blog onvindbaar gemaakt, want die gebruikt de Google index.
Het blog is wel te vinden op Duckduckgo, want die zoekmachine maakt gebruik van de Russische Yandex index.
Ook te vinden, op de eerste pagina van YAHOO!. YAHOO! gebruikt een betrouwbaarder index dan Google.


Twee weken geleden stond dit blog nog op de eerste pagina in de zoekresultaten van Google.
Het censuur beogende Google team vond dus dit blog, besloot het te censureren om de mensheid schade te berokkenen door opzettelijke onwetendheid.

Google gebruiken is geen optie! Niet alleen pleegt Google censuur ten gunste van onder meer de roomse antichrist, ze maakt ook een dossiers van al uw zoekacties. Duckduckgo en ixquick maken geen verslag van uw zoekacties.

woensdag 1 november 2017

Atheisten en hun grove fouten.

In de Jezuïetenorde maakt men sneller carrière als men atheïst is.
- Dr. Herman Somers

Als men meent dat de samenzwering tegen het gereformeerde westen door gelovige christengroepen wordt ondernomen, dan gelooft men wat de propaganda wil wat men gelooft. Avro Manhattan en Edmond Paris waren ook Atheïsten. Auteur dezes, Bosgeus, is natuurlijk geen atheïst. In het vorige blog, gaf ik al een bewijs van God wat niet weerlegd kan worden. Het is onmogelijk atheïst te zijn, als men wetenschapper is. Archeologen worden vaak christen, omdat ze de vele bewijzen zien voor de de inhouden van het Oude Testament. Jezus de Jood wordt genoemd door de Joodse historicus Flavius Josephus en de Romeinse historicus senator Tacitus. Ik vond tot op heden nog geen Nederlandstalige pagina's voor deze bewijzen voor het bestaan van Jezus de Jood.

Nu zijn de heidense atheïsten geen eenduidige sekte, er zijn vele varianten. Doorgaans weten mensen niet beter. Ze zien de corruptie van de duivelse romanisten, dus concluderen dat God niet bestaat. Op zich ben ik niet bezorgd over atheïsme uit onwetendheid, want anders worden deze mensen goeddeels rooms katholiek, want, de meeste protestantse gemeenten noemen zich kerk. Het woord "protestantse kerk" is een contradictio in terminus. Het woord "kerk" is een doctrine van het Vaticaan, staat niet in de Bijbel. Het woord "kerk" is antichristelijk en niet bepaald bijbels. Als u het niet gelooft, u kan op deze zoekmachine het woord "kerk" gaan zoeken.

Aangezien atheïsten in de jezuïetenorde, de machtigste en grootste orde in de Rooms Katholieke Kerk, sneller carrière maken, kan men veronderstellen dat de Rooms Katholiek kerk wordt geleidt door atheïsten. Er zijn meer aanwijzingen, dat de Rooms Katholieke Kerk geleidt wordt door atheïsten. Om te beginnen, de hoeveel Godslasteringen en haat begaan door de Katholieke rituelen zou geen enkele vriend van God volhouden. Een korte lijst:

Enige godslasteringen in het Katholicisme:
 • Als uw moeder vermoord zou zijn met een hamer als moordwapen, zou u dan een hamer aan uw muur hangen om uw moeder te herdenken?

  Het kruis van de papisten.
  Laat het tot u doordringen, dat katholieken, en anderen zoals Orthodoxen en bepaalde protestanten, zo de moord verheerlijken, niet de martelaar.

 • Woorden van Jezus de Jood: "En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, [namelijk] Die in de hemelen is." [Mattheus 23:9]

  De papisten scheppen er behagen in, om het tegendeel te doen van wat Jezus leerde. Alle priesters en patèrs noemen ze vader, de roomse antichrist noemen ze zelfs hellige vader.
Mocht u die woorden van Jezus de Jood als voorspellende waarschuwing interpreteren, er staan nog meer waarschuwingen in de Bijbel.
 • En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. [Openbaring 17:4]

  Als u zich af vraagt welke kleuren purper en scharlaken zijn, hier een foto met die kleding, inclusief goud, kostelijk gesteente en paarlen. Op deze foto de de bisschop van Canterbury van de anglicaanse kerk met de roomse antichrist.

  aartsbisschop Rowan Williams en antichrist Benedictus XVI


  En moch u de drinkbeker vol gruwelen en met de onreinheid harer hoererij missen, die beker op deze foto wordt afdoende gebruikt om de profetie geldig te noemen.

  de wekelijkse roomse cummunie


In de zestiende eeuw waren deze zaken algemeen bekend. Maarten Luther had de Bijbel vertaald, er waren vele andere Bijbel vertalers. Een bijbelvertaler komt dergelijke teksten tegen. Ook iemand die de Bijbel leest natuurlijk, of dit blog. Heden ten dage is dit besef geen intellectueel gemeengoed meer. Want de contrareformatie werkte hard om dit de verdoezelen.

De Holocaust was een Hellige Inquisitie

Dat er circa 6 miljoen Joden vermoord zijn in de vernietigingskampen van de Nazi's, dat is genoegzaam bekend. Maar van het aantal zigeun...